ASSEMBLEES CLIMÀTIQUES

Les assemblees escolars pel clima són concebudes com a processos democràtics innovadors per aprendre, deliberar, prendre decisions informades i cercar solucions per a fer front al canvi climàtic i promoure la sostenibilitat local i regional, promovent la participació activa dels i les joves i les seves comunitats.

La Guia Metodològica per la creació i implementació d'assemblees escolars pel clima pretén facilitar l'organització de les assemblees als centres educatius. Inclou els elements i característiques principals d'una assemblea climàtica, així com els passos clau, les fases i eines i tècniques participatives per al seu desenvolupament.

En el marc del projecte EMPOCLIM s'han organitzat com a prova pilot assemblees climàtiques escolars a 5 centres educatius del Camp de Tarragona.

D'acord amb les accions proposades i prioritzades durant les assemblees per part de les comunitats educatives s'ha elaborat el següent Pla d'acció i recomanacions polítiques per assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible a escala local i regional.

Veure els resultats del projecte EMPOCLIM accedint a l'Informe Global.

HAN PARLAT DEL PROJECTE EMPOCLIM:

EMPOCLIM: Empoderant la comunitat educativa per adaptar-nos al canvi climàtic (Projecte 2021/07) és un projecte cofinançat amb el suport de la Diputació de Tarragona. Aquest projecte es va iniciar l’1 de juny de 2021 amb una durada de 9 mesos.

Amb el suport de: