OBJECTIUS

Per promoure noves formes de vida i pràctiques socials sostenibles, les persones i les comunitats han de poder involucrar-se en processos d’aprenentatge transformatiu i comunitari que promoguin la sensibilització i acció ambiental, així com l’adquisició de nous coneixements i competències en sostenibilitat.

EMPOCLIM pretén oferir a les comunitats educatives una major implicació i participació activa en la investigació sobre 2 Objectius de Desenvolupament Sostenible mitjançant la creació d’assemblees climàtiques escolars, concebudes com a processos democràtics innovadors per aprendre, deliberar, prendre decisions i cercar solucions per al canvi climàtic i la sostenibilitat local i regional, alhora que s’avalua la seva influència en la sensibilització ambiental i el desenvolupament de competències en sostenibilitat.

ODS7-imatge

OBJECTIUS ESPECÍFICS D’EMPOCLIM

1
Incrementar el coneixement i la sensibilització ambiental de la comunitat educativa (estudiants, professorat, equip directiu i famílies) mitjançant la creació i pilotatge d’assemblees climàtiques escolars.
2
Capacitar i involucrar a la ciutadania en la consecució dels ODS i el desenvolupament de plans d’acció i recomanacions polítiques per abordar els ODS a nivell local i regional.
3
Documentar i avaluar la influència de les assemblees climàtiques escolars en la sensibilització ambiental i el desenvolupament de competències en sostenibilitat dels participants.
4
Dissenyar, testar i desenvolupar un marc metodològic i recomanacions per dur a terme assemblees climàtiques escolars.
5
Dissenyar i implementar recursos educatius innovadors per treballar els reptes locals i regionals dels ODS a centres educatius.

Segueix-nos a Twitter per conèxier totes les accions:

EMPOCLIM: Empoderant la comunitat educativa per adaptar-nos al canvi climàtic (Projecte 2021/07) és un projecte cofinançat amb el suport de la Diputació de Tarragona. Aquest projecte es va iniciar l’1 de juny de 2021 amb una durada de 9 mesos.

Amb el suport de: