PER A QUI?

ÀMBIT TERRITORIAL DEL PROJECTE

Aquest projecte es porta a terme com a prova pilot a una de les àrees considerades amb més problemàtiques ambientals i climàtiques de la demarcació: el Camp de Tarragona.

Ambit territorial EMOPCLIM: Camp de Tarragona

El Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Tarragona i els ens locals atorguen un paper clau a l’acció climàtica. Es contempla Tarragona i la seva rodalia més propera com un emplaçament amb un tractament singular pel que fa a la qualitat de l'aire en tant que és una regió dinàmica on hi ha la segona aglomeració més gran d'habitants de Catalunya, el complex químic més gran del sud d'Europa que, alhora, coexisteix amb una important activitat turística i agrícola. La seva situació geogràfica, al litoral mediterrani, implica la presència recurrent i cada cop més freqüent de fenòmens meteorològics extrems, com onades de calor, sequeres i pluges torrencials, en alguns casos relacionades amb temporals com el Glòria.

Per adreçar aquesta complexitat i cercar l’equilibri entre el desenvolupament social i econòmic del territori d’una manera responsable i sostenible és necessari engegar processos de participació i ciència ciutadana que permetin augmentar la consciència i comprensió del públic en general, així com involucrar i empoderar a les persones i els diferents agents socials, per a determinar indicadors i ajudar a transformar la percepció de la ciutadania vers l’entorn, engegant processos mitjançant els quals la ciència ciutadana pugui realitzar una contribució real a la sostenibilitat.

En aquest sentit, la casuística (població + indústria química + turisme + agricultura) present al Camp de Tarragona suposa un interessant laboratori en viu per a desenvolupar el projecte EMPOCLIM en tant que les assemblees climàtiques escolars comporten un debat constructiu i una presa de decisions conjunta sobre el futur del territori, incloent la reflexió sobre el medi natural, l’activitat econòmica, i el model energètic i social.

Segueix-nos a Twitter per conèixer totes les accions:

EMPOCLIM: Empoderant la comunitat educativa per adaptar-nos al canvi climàtic (Projecte 2021/07) és un projecte cofinançat amb el suport de la Diputació de Tarragona. Aquest projecte es va iniciar l’1 de juny de 2021 amb una durada de 9 mesos.

Amb el suport de: